Norid arrangerer i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) et heldagsseminar om innhold på internett, og utfordringer i forbindelse med å videreføre internett som en åpen, sikker og tillitvekkende plattform for kommunikasjon og tjenester.

Internett spiller en stadig større rolle i alle deler av samfunnslivet. I tillegg til å være en voksende markedsplass for kjøp og salg av varer og tjenester, er nettet en av våre viktigste arenaer for utveksling av informasjon og fri og åpen debatt.

Det foregår kriminalitet på nettet som ellers i samfunnet. De siste årene har vi sett en økende tendens til at ulike aktører ønsker å blokkere domener eller IP-adresser for å hindre ulovlig eller uønsket aktivitet på nettet. Fra Europa rapporteres det om et økende antall rettsprosesser på dette området, og temaet er på agendaen til politikere og lovgivere både nasjonalt og internasjonalt.

Håndtering og regulering av ulovlig innhold på nettet er en problemstilling som berører mange interesser, og det er et klart behov for samhandling mellom privat og offentlig sektor på dette området. Ett av målene med dette seminaret er å skape en arena der aktørene kan lære mer om problemstillingene, og diskutere hvordan vi kan bevare internett som en åpen, sikker og tillitvekkende plattform, samtidig som vi oppnår en rettssikker håndtering av ulovlig innhold.

Tid: 22. november 2016 kl. 09:00–16:15
Sted: Scandic Edderkoppen, St Olavs plass
Program
Seminaret er gratis og inkluderer kaffe og lunch. Det er begrenset antall plasser.
Seminaret er fulltegnet. Vil du stå på venteliste, ta kontakt med unni.solas@uninett.no

 

 

 

 
Publisert: 4. oktober 2016
Sist oppdatert: 17. november 2016