Høringen ble gjennomført fra 28. januar 2014 til 11. mars 2014. Det kom inn 469 unike høringssvar fordelt på 389 fra privatpersoner, 63 fra bedrifter og 17 fra offentlige virksomheter.

Alle svarene er gjengitt her. Svarene er kategorisert og delt i flere PDF-dokumenter for å lette oversikten. .

Publisert: 7. oktober 2015