Norid har startet innføringen av domenenavn med nasjonale tegn. Her finner du de viktige tidspunktene for når ting skjer under overgangen.

Mandag 9. februar kl. 10 starter Norid overgangen til nytt regelverk. Søknader om domenenavn med nasjonale tegn legges i trekningskø, mens andre søknader behandles fortløpende.

Fredag 13. februar kl. 16 stenges søknadsmottaket. Duplikater der samme organisasjon har søkt flere ganger om samme domenenavn blir fjernet.

Mandag 16. februar gjennomfører Post- og teletilsynet en trekning for å bestemme rekkefølgen for behandling av søknader der flere har søkt om samme navn. Deretter vil Norid behandle søknadene fortløpende.

Onsdag 18. februar kl 10 åpnes det for normalt søknadsmottak etter ny navnepolitikk. Søknader behandles da i den rekkefølgen de mottas.

Søknader time for time etter at søknadsmottaket åpnet 9. februar kl. 10. Her følger fortløpende statistikk over antall søknader om domenenavn med nasjonale tegn.

For mer informasjon om hva som skjer se: /domeneregistrering/idn/

Publisert: 19. desember 2005