juli 2009 gjennomførte Norid en endring av regelverket for .no slik at navnetjenere for norske domener nå kan ha en IPv6-adresse i tillegg til de tradisjonelle IPv4-adressene.

Hva er IPv6?

Alle maskiner som er knyttet til Internett må ha en adresse. Slike adresser kalles for IP-adresser og består av nummer. IPv6 er den 6. versjonen av IP-adressesystemet. Den erstatter IPv4 og inneholder mange flere adresser enn den gamle versjonen. I versjon 6 er antall unike adresser økt fra cirka 4.200.000.000 til 340282366920938463463374607431768211456 (3.4 * 1030) adresser - nok til omtrent 250 adresser per kjente stjerne i universet.

Dette er viktig fordi stadig flere enheter skal være tilgjengelige over Internett, som mobiltelefoner, TV-er, strømstyringssystemer og boligalarmer; etter hvert også vanlige husholdningsapparater som kjøleskap og komfyr. For at alle disse skal kunne være på nett samtidig uten kompliserende mellomledd, trengs det flere adresser enn det IPv4-protokollen inneholder.

Utvikling av IPv6 startet tidlig på 1990-tallet, og i 1998 var den produksjonsklar. Den er imidlertid fortsatt lite utbredt. Det er nemlig ikke gjort i en fei å bytte ut IPv4 med IPv6, siden de to versjonene ikke er kompatible med hverandre. De to protokollversjonene kan kjøre parallelt, og maskiner kan settes opp til å foretrekke den ene framfor den andre. Dermed kan man gradvis flytte trafikken over på IPv6 og dermed gjøre IPv4 overflødig.

Hva har Norid gjort?

Siden mars 2009 har Norid hatt IPv6-adresse på noen av sine navnetjenere. En endring i regelverket gjør det nå mulig å oppgi en IPv6-adresse til alle norske domener, og dermed kun bruke IPv6 i hele kjeden fra klient via navnetjenere til tjeneste. Dette er et steg på vegen til full IPv6-tilknytning, og vårt bidrag til prosessen.

Fremdeles er det mange byggeklosser som mangler. Den viktigste er å få på plass en IPv6-infrastruktur hos tjenesteleverandører, både i sluttbrukermarkedet (DSL, kabel) og hos tjenesteleverandører (web, e-post).

Mer om IPv6

Publisert: 12. juni 2012
Sist oppdatert: 22. september 2020