Flere store, norske virksomheter har signalisert at kvoten på 20 domenenavn er et problem når de ønsker å profilere prosjekter eller varemerker med egne domener. Vi ser nå på ulike løsninger for å avhjelpe problemet.

Bakgrunnen for kvoteordningen er blant annet et ønske om å begrense domenehamstring, slik at også nye søkere har tilgang til gode domenenavn. Ulempen er at ordningen også begrenser søkere som har et reelt behov for flere enn 20 domenenavn.

Norpols råd er at kvoteordningen vurderes på nytt, og at det utredes om det kan finnes andre tiltak som kan gi noen av de samme positive effektene som kvoten har. Mens en mer langsiktig løsning utredes, anbefaler Norpol at kvoten økes.

En konklusjon vil foreligge i løpet av høsten. Siden en økning i kvoten også gir større spillerom for domenepirateri, vil vi samtidig se på om det er enkle tiltak som kan styrke klageordningen.

Mer om kvoten

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 22. september 2020