2020 endte med det høyeste antallet nyregistrerte norske domenenavn siden 1999. Totalt var nettoveksten i antall domenenavn hele 36 prosent større enn i 2019. Flere domeneabonnenter bekrefter at pandemien er direkte årsak eller har påskyndet utvikling av nye forretningsideer som de trenger domenenavn til.

I løpet av 2020 ble det totalt registrert 132 080 nye norske domenenavn. Dette er det høyeste antallet nyregistreringer vi har hatt siden 1999. Veksten i nyregistreringer har også gitt en økning i det totale antallet domenenavn. Nettoveksten økte med hele 36 prosent fra 2019 til 2020, til sammenligning økte den med bare 1,4 prosent fra 2018 til 2019.

Kilde: Norid
Sammenheng med pandemien

Ser vi nærmere på det som har skjedd, er det tydelig at nettoveksten i antall domenenavn har økt kraftig etter at pandemien traff Norge i mars 2020. Fra og med mai 2020 ligger nettoveksten klart over 2019- og 2018-nivået, og bortsett fra lavere nettovekst i september, har denne økningen fortsatt helt til nå.

Kilde: Norid

Det totale antallet domenenavn økte med hele 26 655 domenenavn i perioden mars 2020–mars 2021. Til sammenligning økte antallet med 17 213 i tilsvarende periode året før, og 14 343 for to år siden. Per 25. mars 2021 noterer vi totalt 816 921 norske domenenavn.

Det er nærliggende å tro at den kraftige økningen har en sammenheng med nedstengingen av samfunnet og det påfølgende behovet for omstilling som pandemien utløste både for virksomheter og arbeidstakere.

Samme trend i Europa for øvrig

Vi ser for øvrig en tilsvarende trend i resten av Europa. Ifølge den siste kvartalsrapporten fra CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) fra 2020, som dekker status og trender for globale toppdomener og europeiske landkodetoppdomener, nådde medianveksten for europeiske landkodetoppdomener det høyeste nivået som er registrert siden 2014.

Den kraftige veksten ble drevet av økt etterspørsel etter nye domenenavn og reduksjon i antall slettede domenenavn. Ifølge CENTR er den underliggende årsaken til økningen i etterspørselen knyttet til nedstengingene over hele Europa som følge av pandemien. For mange små og store bedrifter rundt om i Europa ble det å være til stede på nettet ikke lenger ansett som bare en bonus, men heller en nødvendighet for å kunne fortsette driften.

Også i Norge har nedstengingen utvilsomt ført til at flere virksomheter har sett verdien av å være til stede på nettet. Fra Norids side er det interessant å få mer kunnskap om bakgrunnen for den markante økningen i nye domeneregistreringer. Vi har vært i kontakt med noen abonnenter som nylig har registrert domenenavn og spurt dem om bakgrunnen for registreringen.

Dreining mot det norske markedet

Åsmund Bakke i Jondal har registrert domenenavnet folgefonni.no.

 – Årsak til registrering av folgefonni.no er at me lagar oss ny visuell profil/web no retta meir mot det norske markedet som ein konsekvens av pandemien. I 2019 var 85 prosent av kundane våre utanlandske, i 2020 var 90 prosent nordmenn. Me må omstille oss. I den samanheng er domenet vårt folgefonni-breforarlag.no litt langt, og me ynskjer å ha eit kortare domene i tillegg (som peiker mot same web), forteller han. Som en kuriositet legger han til at de har valgt i-ending, som er den gamle skrivemåten, for å vise at de viderefører gamle tradisjoner med breføring på Folgefonna.

Realiserer bondedrømmen

Øyvind Sætre i Vikjabygda i Sogn forteller at han og kona har registrert flere domenenavn og selskaper etter at pandemien traff oss. Han presiserer at pandemien ikke er eneste årsak, men at den helt klart har vært en katalysator. Selv var han ansatt i et IT-firma som fikk problemer som følge av pandemien.

– Samstundes fekk kona mi melding frå familien hennar om at ho kunne få overta familiegarden på Vestlandet. I tillegg såg me at det vart eit stort fokus på å vere sjølvberga og på direktesalg av matvarer frå bønder. Me valgte derfor begge to å søke oss inn på jordbruksrelaterte studier på Høgskulen i Innandet. (…) Som nevnt har me oppretta fleire selskap for å ha fleire bein å stå på, men no er me i prosessen med å overta garden. Muleg dette ville gått sin gang uannsett, men eg trur pandemien gjorde sitt til at dette fekk fortgang.

De satser på domenenavnet bondedraumen.no.

Nettbutikk som supplement til hudpleiesalong

Domenenavnet dinegenpleie.no ble registrert av Christina Aas i høst. Hun opplevde kundeflukt i hudpleiesalongen som en følge av pandemien og planlegger å starte en nettbutikk for hudpleieprodukter for å øke inntektsgrunnlaget.

Viktig å være til stede på nettet

– Med nedstenging av samfunnet og store deler av norsk arbeidsliv på hjemmekontor er det klart at det blir viktigere å være til stede på nettet, sier Hilde Thunem, daglig leder i Norid. – Pandemien har fungert som en katalysator som har tvunget frem omstillinger og nye forretningsideer.

I tillegg registreres det selvsagt domenenavn uavhengig av pandemi og nedstenging. Linda Nygård skal bruke domenenavnet asias.no til et kartleggingsverktøy for personer med Asperger som er under utvikling.

– Dette var planlagt før pandemien, men det er klart at det har vært enda større fokus på dette arbeidet i denne perioden, sier hun.

Kim-Andre Hansson Husås i Meråker Multiservice har registrert sisselsspiseri.no for en kunde som de bygger hjemmeside for. Kunden hadde domenenavnet sissels-spiseri.no fra før og ønsket å bli mer synlig på nett og utelukke skrivefeil i domenenavnet. Han forteller at kunden har hatt stor etterspørsel den senere tid, i all hovedsak for å finne menyer og priser, noe han mener skyldes at folk rett og slett er mer hjemme.

2020 – et år for digitale sjumilssteg
Går du med en gründer i magen?
Smart start (video)
Å bygge en identitet på nettet (video)

Publisert: 26. mars 2021