Alle søknader som sendes til auto-reg@norid.no skal fra 28. juni 2004 være signert av registraren. Det vil ikke lengre være noe krav om at avsenderadressen skal være tilknyttet registrarobjektet, men søknadene må være korrekt signert.

Norid bruker de offentlige nøklene som er registrert i Norids whoisdatabase til å verifisere at søknaden virkelig kommer fra den aktuelle registraren. Dette gir økt sikkerhet i forhold til dagens situasjon og medfører at Norid vil åpne for automatisk behandling av flere typer søknader.

Registrarens nøkler

Nøkler som skal brukes til å signere på vegne av en registrar må enten ligge i selve registrarobjektet eller i et tilknyttet rolle- eller personobjekt
Nøkler som skal brukes til å signere på vegne av en registrar må enten ligge i selve registrarobjektet eller i et tilknyttet rolle- eller personobjekt

Nøkler kan registreres på:

  • registrarobjektet selv
  • roller knyttet til registrarobjektet
  • kontaktpersoner knyttet til registrarobjektet eller en av registrarens roller

Registraren må ha minst én offentlig nøkkel registrert på seg i Norids whois-database før de kan sende inn søknader til Norid. Registraren kan legge inn flere nøkler dersom han ønsker det.

Alle nøkler som er ført opp på registrarobjektet, enten direkte eller via kontaktpersoner eller roller kan brukes til å signere på vegne av registraren.

Oppdatering i whoisdatabasen

Registraren kan frem til 28. juni 2004 selv legge inn de offentlige nøklene i Norids whoisdatabase. Dette gjøres ved å sende inn endringsmeldinger til auto-reg@norid.no på vanlig måte.

Programvare

Registraren må selv skaffe seg den programvaren de ønsker å benytte for å få signert søknadene sine.

Disse lenkene er eksterne, Norid tar ikke noe ansvar for innholdet på eksterne websider og vil ikke anbefale en teknisk løsning fremfor andre.
Publisert: 18. januar 2012