.no åpnes for privatpersoner i juni 2014. Hvis flere privatpersoner søker om samme domenenavn, brukes loddtrekning for å bestemme hvilken rekkefølge søknadene skal behandles i.

Det er ingen som har fortrinnsrett til et domenenavn. Det betyr at du kan søke om et hvilket som helst domenenavn. Du som søker har imidlertid ansvar for at navnet ikke er i strid med norsk lov eller bryter med andres rettigheter. Hvis noen mener at en registrering bryter med deres rettigheter, kan de klage inn saken for Domeneklagenemnda i ettertid.

Hva skjer når?

Tirsdag 17. juni

  • Kl. 10.00: Mottaket åpner for søknader om registrering direkte under .no fra privatpersoner. Søknadene kontrolleres for formelle feil og legges på vent i en egen kø. Søknader fra bedrifter og andre virksomheter behandles som normalt.

Onsdag 18. juni

  • Kl. 16.00: Søknadsmottaket stenges. Ubehandlede søknader fra bedrifter og andre virksomheter ferdigbehandles.
  • Det nye regelverket trer i kraft.
  • Post- og teletilsynet gjennomfører en loddtrekning for å bestemme rekkefølgen for behandling av søknader der flere privatpersoner har søkt om samme domenenavn. Hvis samme person har sendt inn flere søknader om samme navn, blir alle unntatt én søknad luket bort.

Torsdag 19. juni

  • Kl. 09.00: Søknadsmottaket åpner igjen. Fra nå kan alle søke om domenenavn på like vilkår. Først til mølla-prinsippet gjelder.
Publisert: 10. april 2014