NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Når det foreligger en rettskraftig avgjørelse i en konflikt om rettigheter til domenenavn, gir regelverket for .no hjemmel for at Norid kan overføre eller slette et domeneabonnement eller gjennomføre andre tiltak uten abonnentens samtykke.

Forutsetningen er at påstandene i avgjørelsen er formulert slik at de kan gjennomføres uten å komme i konflikt med avtalen mellom oss og abonnenten eller regelverket for øvrig. Forslag til påstander som kan være aktuelle i slike tilfeller:

  • <Domeneabonnent xx> pålegges å slette domenenavnet yy.no

    eller

  • <Domeneabonnent xx> pålegges å overføre domenenavnet yy.no til <ny abonnent>
Publisert: 4. mai 2017
Sist oppdatert: 24. mai 2019