Alle som skal skaffe seg kunder, må være på nettet. Facebook og Instagram er greit som en start, men nettside og e-post er nødvendig for å framstå seriøs og profesjonell. Domenenavnet er ofte flaskehalsen; det gjelder å komme først på ballen.

Mange som skal starte egen virksomhet er ukjente med hvor viktig det er å skaffe seg et domenenavn, og at de må være tidlig ute for å få det de ønsker seg. Mange vil starte med å registrere firmaet, noe som kan føre til at domenenavnet blir tatt av andre. Det kan koste dem dyrt både i tid og penger.

Domeneveiledning i bygd og by

Tønsberg, Ringebu, Steinkjer, Kvæfjord, Tromsø og en rekke andre steder har i løpet av det siste året hatt besøk av et team av veiledere innenfor det å starte og drive egen bedrift. Det gjelder alt fra valg av selskapsform og firmaregistrering til finansiering, varemerkeregistrering og markedsføring – og registrering av domenenavn. Målgruppe for Starte og drive bedrift-dagen er lokale gründere som er i startgropa med egen virksomhet. Arrangementet kjøres i regi av Brønnøysundregistrene med Patentstyret og Norid som partnere.

Fotocollage fra gründerarrangementer
Starte og drive bedrift-dager, Technoport og NM i Studentbedrifter – Norid var der (foto: midterste nederst: Fredrik Ravn, Skatt øst, øvrige: Norid)

Norid har deltatt med budskapet om viktigheten av å skape seg en identitet på nettet, og hvordan domenenavnet kan være en basis for nettside og e-post, og for profilering i sosiale medier.

Holder ikke bare med Facebook og Instagram

Facebook og andre sosiale medier har et enormt nedslagsfelt, og kan være en rask og billig start. Men sosiale medier er ikke nok. En som skal starte egen bedrift og framstå profesjonell og seriøs, må ha en nettside i tillegg til Facebook, og den gode, gamle e-posten er fortsatt et enkelt og ryddig verktøy for profesjonell håndtering av kundekontakt og forretningsdrift for øvrig. Domenenavn er ikke gratis, men det koster veldig lite.

Studentbedriftene fikk det travelt

Ungt Entreprenørskap Norge arrangerte NM for studentbedrifter i juni med 24 meget sterke finalister. Mange hadde imidlertid oversett punktet med å registrere domenenavn for firmaet eller produktideen, så noen fikk en travel ettermiddag for å få orden på domeneregistreringen.

Løsningen for disse er å registrere domenenavnet på seg selv som privatperson og føre det over til bedriften når den er registrert. Det siste er ikke minst viktig for akkurat disse gründerne, som opererer to eller flere sammen. Da er det viktig at domenenavnet ikke er knyttet til en enkeltperson, men er noe de har felles på bedriften.

Rekkefølge helt etter boka

I mai registrerte Astrid Låte på Stord domenenavnet dittkrydder.no. Hun var permittert fra jobben, og hadde syslet med forskjellige ideer om egen virksomhet knyttet til mat. Hun har holdt kortene tett til brystet når det gjelder selve forretningsideen, men var klar på at hun måtte starte med å skaffe seg et domenenavn. Valget falt på dittkrydder.no, som for øvrig tikket inn som privatdomene nummer 50 000 i Norge.

Smart start – en film om å starte egen virksomhet

Veileder: Vær til stede på nettet ( PDF, 159 KB)

Publisert: 28. juni 2016