I 2021 blir Norid et direkte eid selskap under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Departementet har særskilt fagkompetanse innenfor elektronisk kommunikasjon og domenenavnforvaltning, noe som vil være en styrke i den strategiske eieroppfølgingen av selskapet.

Norid har vært en del av Uninett-konsernet i mer enn 25 år, først som prosjekt og senere som eget datterselskap. Uninett utvikler og driver den digitale grunnmuren for utdanning og forskning i Norge, og det var naturlig at ansvaret for å drive registeret for norske domenenavn ble lagt til dette kompetansemiljøet i internetts spede begynnelse.

I de mer enn 30 årene som har gått siden .no ble etablert som norsk toppdomene, har internett og elektronisk kommunikasjon utviklet seg til noe som gjennomsyrer alle deler av samfunnet, og domenenavnsystemet er en grunnleggende funksjon for internettinfrastrukturen. I 2020 ble det vedtatt at eierskapet til Norid skulle overføres fra Uninett AS som sorterer under Kunnskapsdepartementet, til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvaret for området elektronisk kommunikasjon i Norge. På den måten styrker staten den strategiske eieroppfølgingen av selskapet.

– Vi ser frem til å få gjennomført eierskiftet og gleder oss til å arbeide sammen med ny eier, sier Hilde Thunem, daglig leder i Norid. – Vi takker for et mangeårig fellesskap med Uninett. Samlokaliseringen i Teknobyen i Trondheim videreføres, og vi vil også videreføre et faglig samarbeid med Uninett til glede for begge parter.

Illustrasjon: Norid

Overføringsprosessen er i gang. Fra 31.12 2020 er eierskapet til Norid overført til staten ved Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit), derfra overføres eierskapet videre til KMD. Eierskiftet fører ikke til endringer i selskapsstrukturen eller avtaler Norid har med samarbeidspartnere eller leverandører.

– Vi i Uninett AS er veldig stolte av å ha bidratt til å skape en viktig del av dagens internett gjennom vårt datterselskap Norid sin utvikling og drift av det norske toppdomenet. Tidene forandrer seg, og basert på Norid sitt samfunnsoppdrag er det naturlig at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå blir ny eier av selskapet. Vi ser frem til videre samarbeid både med Norid og selskapets nye eier, sier administrerende direktør i Uninett AS, Tom Røtting.

Om Norid
Vedtekter

Publisert: 6. januar 2021