Norid har hatt en prosess med nederlandske SIDN om å ta det norske toppdomenet .bv i bruk på det nederlandske markedet. Norid og SIDN er nå enige om å avslutte forhandlingene.

En slik bruk av .bv forutsetter dispensasjon fra deler av den norske domeneforskriften. Samferdselsdepartementet besluttet 21. juni at en slik dispensasjon ikke bør gis. Dermed avslutter Norid og SIDN samarbeidet om denne saken.

Toppdomenet .bv (Bouvetøya) har vært en uutnyttet domeneressurs helt siden det ble opprettet i 1997. Norid har vurdert mulige måter å ta i bruk toppdomenet på, men har konkludert med at det ikke finnes en bærekraftig måte å utnytte .bv direkte for norske brukere på. Det at Bouvetøya er ubebodd og .bv dermed ikke har et lokalt internettsamfunn, gir imidlertid frihet til å vurdere nye og innovative måter å utvikle toppdomenet på.

BV i Nederland tilsvarer AS i Norge, og Norid og den nederlandske registreringsenheten SIDN har ut fra dette vurdert å tilby .bv på det nederlandske markedet. Dette ville indirekte ha kommet det norske samfunnet til gode gjennom et nytt inntektsgrunnlag, som Norid igjen kunne investert i ytterligere tjenestekvalitet for .no.

– Vi retter oss etter departementets avgjørelse, og har trukket dispensasjonssøknaden. Fra Norids side beklager vi at vi ikke får mulighet til å utnytte denne domeneressursen. SIDN driver et av verdens største toppdomener, og er meget anerkjent internasjonalt for profesjonell drift. Et samarbeid ville gitt mulighet for verdifull utveksling av kunnskap og erfaring til det beste for det norske samfunnet, sier daglig leder i Norid, Hilde Thunem.

Roelof Meijer, administrerende direktør i SIDN, kommenterer: – Vi beklager at det utmerkede samarbeidet om denne saken med våre norske kolleger i Norid ble avsluttet på denne måten. En vellykket lansering ville vært til fordel for det nederlandske så vel som for det norske internettsamfunnet.

Mer informasjon: Hilde Thunem, hilde.thunem@uninett.no, telefon 414 49 885

Tidslinje med oversikt over prosessen og relevante dokumenter

Publisert: 23. juni 2016