NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norid åpner for registrering av de tidligere reserverte domenenavnene da.no og ans.no samt domenenavn som da.trondheim.no, ans.oslo.no og mange flere. Hvem som vil få tildelt domenenavnene, vil bli avgjort ved loddtrekning.

Fra den 10. juni klokken 10.00 blir det mulig å sende inn søknader om domenenavnene ans.no, da.no og domenenavnene «ans» og «da» under de geografiske domenene og kategoridomenene som forvaltes av Norid. Totalt er det rundt 1600 domenenavn av typen da.trondheim.no, ans.oslo.no, og da.priv.no som det går an å søke om.

Alle skal ha like muligheter når tildelingen starter. Derfor tar vi først imot søknader som går inn i en loddtrekning, slik at det blir en rettferdig konkurranse om navn som flere har lyst på.

Ønsker du å søke om et av de nye domenenavnene?

For at du skal være med i loddtrekningen, må en forhandler ha sendt inn en søknad på dine vegne mellom 10. juni klokken 10.00 og 11. juni klokken 16.00.

Ta kontakt med en domeneforhandler i god tid før 10. juni: Finn en domeneforhandler. Etter loddtrekningen vil domeneforhandleren gi deg beskjed hvis du har fått tildelt det ønskede domenenavnet.

Hvorfor tildeles domenenavnene ved loddtrekning? 

Loddtrekning er en rettferdig, åpen og ikke-diskriminerende metode for å tildele domenenavn som mange ønsker seg. Vi har ofte brukt loddtrekning når vi har fjernet restriksjoner i regelverket, som da vi åpnet for å registrere domenenavn med bare tall. Du kan lese mer om fordelene ved loddtrekning i beskrivelsen vår av hvordan vi endrer tildelingsreglene

Hvordan foregår loddtrekningen?

Loddtrekningsprosessen foregår slik: 

  • I overgangsperioden fra 10. juni klokken 10.00 til 11. juni klokken 16.00 kan alle domeneforhandlerne sende inn søknader om de aktuelle domenenavnene. I denne perioden blir søknadene kun kontrollert for formelle feil og deretter lagret.
  • Ved utløpet av perioden stenger vi for søknader. Hvis samme person eller organisasjon har sendt inn flere søknader om samme navn, blir alle unntatt én søknad luket bort. 
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) foretar en loddtrekning som avgjør rekkefølgen for behandling av søknader om samme domenenavn. 
  • Norid behandler søknadene i rekkefølgen de er trukket ut. Vi tar ikke stilling til hvem som har mest rett til et domenenavn. Forutsatt at kriteriene for tildeling er oppfylt, tildeler vi domeneabonnementet til den første som er trukket ut.
  • Etter at alle søknadene fra overgangsperioden er ferdigbehandlet, åpner vi for ordinært mottak av søknader etter det nye regelverket. Søknader som kommer inn etter overgangsperioden, behandles i den rekkefølgen de kommer inn. 

Tvister om rettigheter behandles i ettertid

Det kan være mange parter som har rettigheter knyttet til et navn eller begrep. For eksempel kan det være flere som har varemerker basert på det samme ordet eller ord som gir samme forkortelse. Det er likevel bare én som kan registrere det tilsvarende domenenavnet. 

Norid vurderer ikke hvem som har mest rett til et domenenavn. Alle som søker om domenenavn, må imidlertid bekrefte at navnet ikke er i strid med norsk lov eller bryter med andres rettigheter. Hvis det i ettertid oppstår konflikt mellom to parter om retten til et registrert domenenavn, kan tvisten bringes inn for Domeneklagenemnda eller i rettsapparatet

Bakgrunn for at Norid endrer regelverket

Domenenavnene som tilsvarer organisasjonsbenevnelsene AS, ASA, ANS og DA har til nå vært reservert for bruk som mulige kategoridomener. Etter en innspillsrunde har Norid konkludert med at vi fjerner reservasjonen av domenenavnene som tilsvarer DA og ANS. Vi opprettholder reservasjonen av AS og ASA. Det er fordi disse organisasjonsformene er svært kjent og utbredt og har en større risiko for misbruk dersom de tilsvarende domenenavnene tillates registrert.  

Vil du lese mer om saken? 

Publisert: 16. mai 2024