NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Vellykket prøveordning med tilbakebetaling av klagegebyr fortsetter

Prøveordningen med tilbakebetaling av gebyr når klager får medhold i nemnda videreføres inntil videre. Hele finansieringsordningen for nemnda skal vurderes i løpet av året. Utgiftene til domeneklagenemnda har fra etableringen i 2003 vært dekket delvis gjennom et klagegebyr og delvis gjennom selve registreringsordningen. Opprinnelig ble ikke klagegebyr tilbakebetalt uansett utfall av klagen. Bakgrunnen for denne …

Flere viktige endringer i regelverket

30. november kl. 10.00 gjennomføres flere endringer i regelverket. Domenekvoten økes, reglene for klagegebyr endres, og ungdoms- og studentbedrifter får sitt eget kategoridomene.

Ikke slett slettmeg.no

Tjenesten slettmeg.no er én av mange puslespillbrikker som bidrar til å gjøre Internett tryggere og bedre, særlig for barn og unge. Slike tjenester er viktige og bør styrkes. Datatilsynet har gjort en meget god jobb med etablering og drift av denne tjenesten, og det vil være et skritt i feil retning hvis tjenesten nå må …

Norske nettsteder fortsatt blant verdens sikreste

27 millioner domenenavn under 104 forskjellige toppdomener er undersøkt med tanke på risiko for virus og andre trusler. Japan rangeres som verdens sikreste, mens Kamerun får bunnplassering. Alle de nordiske toppdomenene rangeres blant de sikre, med Sverige øverst. Har Norge tapt terreng? Det norske toppdomenet har rykket nedover på lista siden forrige måling. Nå har …

Endring i egenerklæringen, vedlegg G i regelverket

Fra 1. desember 2006 endres innholdet i egenerklæringen ved at følgende tillegg er tatt inn: "Erklæringen er et vedlegg til regelverket for .no og er en del av kontrakten mellom Norid og domeneabonnenten. Dokumentet signeres og sendes per faks eller ordinær post til en registrar. Hvis dokumentet sendes per faks, må søkeren arkivere originalen selv. …

Anbefalinger om nye toppdomener med nasjonal identitet

Post- og teletilsynet har ledet en nasjonal arbeidsgruppe som har vurdert behovet for nye toppdomener av nasjonal betydning, som for eksempel .oslo. Arbeidsgruppa, der Norid har deltatt, leverte sin sluttrapport til samferdselsministeren 11. mars. Rapporten foreslår en strategi for håndtering av denne typen toppdomener i Norge, forutsatt at myndighetene bestemmer seg for at slike toppdomener …

.no utvikles stadig

Ved inngangen til 2007 er det registrert i overkant av 300 000 domenenavn i .no-databasen, og omtrent alle norske virksomheter har ett eller flere .no-domener. Nesten 90 prosent av befolkningen har tilgang til Internett og er dermed brukere av Norids tjenester i større eller mindre grad. Norid forvalter en meget viktig infrastruktur i det norske …

Store oppgaver på blokka

Ved inngangen til 2008 er det registrert 360 000 domenenavn i .no-databasen, som er en økning på 60 000 bare det siste året. Samme hvor vi snur oss i det offentlige rom støter vi på en internettadresse: i media, i reklame og i alle typer tjenester, både offentlige og private. Denne infrastrukturen blir mer og …

Behov for kunnskap om Internett og domenenavn

2009 ser ut til å bli et svært spennende år for domenefeltet og utviklingen av Internett. Viktige prosesser i den store globale sammenhengen vil trolig få avgjørende betydning for vår hjemlige domenevirksomhet. I tillegg er det en rekke nasjonale initiativer som vil få stor betydning framover. Det er mer og mer håndfast realitet over påstanden …

Drakampen om Internett fortsetter

Ved inngangen til 2010 pågår fortsatt drakampen om Internett for fullt, og den pågår på flere fronter. På den ene siden skjer det en demokratisering ved at Internett blir tilgjengelig for flere, noe som også vil gi større kommersielle muligheter. På den annen side avtegner det seg et mangfold som vil bety utfordringer for alle …