NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Tolkning av dommen om co.no

Sør-Trøndelag tingrett avgjorde saken mellom Elineweb og Norid i dom av 28. juni 2012, se tidligere omtale av saken. Dommen har gitt Norid medhold på viktige punkter, blant annet i prinsipielle spørsmål som gjelder regelverket og vår rett til å sette co.no på listen over domenenavn som ikke kan registreres eller overføres.

Tusenvis av domener stenges i sommer

Hver mandag fra 2. juli til 20. august blir flere tusendomenenavn satt ut av funksjon. Årsaken er at de foretakene domenenetilhører, er slettet fra Enhetsregisteret. Dermed er grunnlaget forregistreringen falt bort. Vi har sendt ut varsel om aksjonen per e-post og brev tilkontaktpersonene for alle domenene dette gjelder, men vi vet at ikkealle varsler er …

Dommen i co.no-saken

Sør-Trøndelag tingrett avgjorde saken mellom Elineweb og Norid i dom av 28. juni 2012. Dommen gir Norid medhold i en rekke prinsipielle spørsmål som gjelder regelverket, og vår rett til å sette co.no på listen over domenenavn som ikke kan registreres eller overføres. Vi tolker dommen slik at avtalen(e) mellom Elineweb og CoDNS/EuroDNS ikke bryter …

Norid har åpnet for IPv6 under .no

juli 2009 gjennomførte Norid en endring av regelverket for .no slik at navnetjenere for norske domener nå kan ha en IPv6-adresse i tillegg til de tradisjonelle IPv4-adressene.

Rettstvist om domenenavnet co.no

Tvisten om domenet co.no gjelder om domenet reelt sett er urettmessig overdratt, og om bruken av domenet er i strid med regelverket. Det er blant annet viktig å få belyst om domenet brukes slik at det kan forveksles med et offisielt kategoridomene, slik som for eksempel co.uk og co.nz. Domenet ble lagt på listen over …

Registrering av domener under co.no

Domenet co.no er registrert av den norske organisasjonen ELINEWEB AS. Det administreres av selskapet CoDNS BV, som tilbyr underdomener under co.no til andre foretak. Domenet er ikke et av de offisielle kategoridomenene Norid administrerer, og denne bruken av domenet er ikke godkjent av oss. Registrering av domener under co.no er ikke forbudt, men det har …

Papirerklæringene på vei ut

Fra 1. februar starter arbeidet med å fase ut erklæringer på papir for domener som skal overføres til en annen abonnent eller slettes. For deg som abonnent betyr dette enklere og raskere behandling av en sak. I en overgangsperiode vil abonnenter kunne oppleve både den gamle rutinen med papirerklæringer som skal til Norid, og den …

Vellykket overgang til priv.no

Etter lanseringsperioden for private domenenavn, gjennomførte Post- og teletilsynet i dag en loddtrekning for å avgjøre behandlingsrekkefølgen for søknader om samme domenenavn. 16. juni kl. 10.00 åpner vi for ordinært søknadsmottak. Under presenterer vi noen nøkkeldata fra lanseringen. Noen tall fra lanseringsperioden Mottatte søknader 4319 Duplikater 52 Søknader til loddtrekning 4266 Lodd med feil underlag …

Knirkefri overgang til nummerdomener

Tirsdag 19. juni kl. 10.00 ble det åpnet for vanlig mottak av alle typer domenesøknader etter overgang til nytt regelverk som inkluderer nummerdomener. Overgangen har gått helt etter planen. Noen tall fra overgangsperioden Mottatte søknader 5664 Duplikater 109 Søknader til loddtrekning 5555 Unike navn 976 Antall navn med bare én søker 612 Ti på topp …

Krav om signering av søknader fra 28. juni 2004

Alle søknader som sendes til auto-reg@norid.no skal fra 28. juni 2004 være signert av registraren. Det vil ikke lengre være noe krav om at avsenderadressen skal være tilknyttet registrarobjektet, men søknadene må være korrekt signert. Norid bruker de offentlige nøklene som er registrert i Norids whoisdatabase til å verifisere at søknaden virkelig kommer fra den …