NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Har du rettigheter til et domenenavn som andre har registrert? Eller har noen klaget på ditt domenenavn? Her finner du det du trenger for å klage eller svare på en klage.

Klager som gjelder norske domenenavn, behandles av Domeneklagenemnda. Nemnda behandler enkle saker som kan avgjøres raskt. Domeneklagenemnda er et uavhengig klageorgan. Norid er sekretariat for nemnda og håndterer dokumentflyten og kontakten med partene.

Om klager på domenenavn

Hvem kan klage?

Hvis du har rettigheter til et navn, varemerke eller lignende som er helt likt eller nesten helt likt et domenenavn som er registrert, kan du klage.

Når du skal klage eller svare på en klage, kan du enten gjøre jobben selv eller skaffe deg hjelp, for eksempel fra en advokat.

Frister

Fristen for å klage på et domenenavn er tre år fra domenenavnet ble registrert. Registreringsdatoen finner du ved å sjekke domenenavnet i denne oppslagstjenesten. Hvis det er mer enn tre år siden det ble registrert, kan du ikke klage til Domeneklagenemnda. Du kan likevel ta saken til rettssystemet. Her kan du lese mer om domenenavn i rettssystemet.

Hva koster det å klage?

Gebyret for å sende inn en klage er for tiden 6 385 kroner inkl. mva. Gebyret må betales før Domeneklagenemnda kan behandle saken. Hvis du vinner saken, får du pengene tilbake. Hvis du taper, beholder vi gebyret du har betalt.

Hvis du som abonnent får en klage mot deg, og du taper i nemnda, må du betale motpartens gebyr på 6 385 kroner inkl. mva. når saken er avgjort.

Domenenavnet sperres

Domenenavnet sperres for overføring eller sletting så lenge det pågår en klagebehandling. Sperringen oppheves når nemnda har avgjort saken.

Jeg vil klage

 • 1
  Det kan hende de vil gi fra seg domenenavnet uten at du trenger å klage, og da sparer du både tid og penger.
 • 2
  Hent fram klagereglene og skjemaet du skal bruke når du skriver klagen.
 • 3
  Dokumentasjon kan f.eks. være kopi av varemerkeregistrering, kopi av firmaattest, kopi av brosjyremateriell, annonser, brevark og lignende, utskrift av websider, bilder av butikkskilt. For privatpersoner: kopi av fødsels- eller dåpsattest.
 • 4
  Relevante argumenter kan være: Den som har registrert domenenavnet, har ikke undersøkt godt nok hvorvidt du har rettigheter til navnet, registreringen har skjedd for videresalg eller utleie til deg eller en av dine konkurrenter, eller at registreringen er gjort for å hindre deg i å registrere et navn du har rettigheter til.
 • 5
  Domeneklagenemnda behandler saken ut fra det som foreligger av skriftlig dokumentasjon. Derfor er det viktig at du belyser saken best mulig. Beskriv kontakten du har hatt med abonnenten, og legg ved dokumentasjon av f.eks. e-postutvekslinger dere imellom.
 • 6
  Lim malen inn Word e.l. eller direkte i en e-postmelding. Begrunnelsen kan være inntil 2000 ord (omtrent fire A4-sider), dokumentasjonen og erklæringen nederst i malen telles ikke med. Hvis du henviser til en webside, må du lagre og legge ved en PDF-kopi av siden.
 • 7
 • 8
  Du får beskjed om beløp, kontonummer og KID for innbetaling av gebyret. Send kvittering for betalingen til oss så snart som mulig. Hvis gebyret ikke er betalt innen ti virkedager, lukkes saken, og du må begynne på nytt hvis du fremdeles vil klage.
 • 9
  Når fristen er omme, sendes saken til Domeneklagenemnda. Da får du også kopi av svaret fra abonnenten. Nemndas avgjørelse foreligger vanligvis innen tre uker.

Jeg skal svare på en klage

 • 1
  Hent frem klagereglene og skjemaet du skal bruke når du skriver svaret.
 • 2
  Dokumentasjon kan f.eks. være kopi av varemerkeregistrering, kopi av firmaattest, kopi av brosjyremateriell, annonser, brevark og lignende, utskrift av websider, bilder av butikkskilt. For privatpersoner: kopi av fødsels- eller dåpsattest.
 • 3
  Domeneklagenemnda behandler saken ut fra det som foreligger av skriftlig dokumentasjon. Derfor er det viktig at du belyser saken best mulig. Beskriv kontakten du har hatt med klager, og legg ved dokumentasjon av f.eks. e-postutvekslinger dere imellom.
 • 4
  Lim malen inn Word e.l. eller direkte i en e-postmelding. Begrunnelsen kan være inntil 2000 ord (omtrent fire A4-sider), dokumentasjonen og erklæringen nederst i malen telles ikke med. Hvis du henviser til en webside, må du lagre og legge ved en PDF-kopi av siden.
 • 5
 • 6
  Saken oversendes til Domeneklagenemnda for behandling. Nemndas avgjørelse foreligger vanligvis innen tre uker.

Hva kan resultatet av en klage bli?

Klager får medhold

 • 1
  Sekretariatet ber klager om tilleggsopplysninger. Når disse er på plass, overføres domenenavnet dit klager vil.
 • 2
  Norid sletter domenenavnet
 • 3
  Denne ventetiden er lagt inn for å gi partene mulighet til å varsle videre rettslige skritt, f.eks. søksmål, hvis de er uenige i nemndas vedtak. Et varsel om rettslige skritt vil stanse gjennomføringen av vedtaket frem til det foreligger en endelig, rettskraftig avgjørelse om rettighetene til domenenavnet.
 • 4
  Hvis det går mer enn 15 virkedager fra et vedtak om overføring sendes ut til klager sender inn de opplysningene Norid trenger, blir domenet ikke overført.
 • 5
 • 6

Klager får ikke medhold

 • 1
 • 2

Klagesaken blir avvist

 • 1
 • 2

Mer om klageordningen og Domeneklagenemnda

Klageregler

Arkiv over Domeneklagenemndas avgjørelser

Om Domeneklagenemda

Publisert: 8. mars 2019
Sist oppdatert: 18. desember 2020