NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Webinar om DNSSEC i Norden

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) og de nordiske registerenhetene inviterer til et digitalt møte 17. november kl.  12.00–14.00 (UTC). Møtet er rettet mot alle som ønsker å vite mer om utbredelsen av sikkerhetsmekanismen DNSSEC (DNS Security Extensions) i Norden.

Økt sikkerhet med ny forhandleravtale

Standardavtalen mellom Norid og domeneforhandlerne ble revidert i juni 2021. Bakgrunnen er det økende behovet for å ivareta sikkerhet og kvalitet for det norske toppdomenet. Åtte av ti forhandlere har valgt å videreføre forhandlervirksomheten under de økte kravene. I sum gir disse forhandlerne et bredt og variert tilbud til kunden, og konkurransen i forhandlermarkedet innenfor ulike kundesegmenter fungerer fortsatt.

Oppdatering av regelverket: Harmonisering med ny forhandleravtale

Norid har revidert avtalen med domeneforhandlerne. Dette gjør det nødvendig med noen tilpasninger i regelverket for norske domenenavn. Blant annet er avtalevilkår som gjelder forholdet mellom Norid og domeneforhandlerne nå lagt inn i forhandleravtalen, og disse fjernes dermed fra regelverket. 

DNS for dummies

Har du lurt på hva som egentlig skjer når du søker opp et domenenavn og får opp den websiden du er på leting etter? Og ikke minst hvordan dette systemet kan fungere sømløst for alle land og alle toppdomener i verden? Du kan bli litt klokere ved å ta en titt på denne gjennomgangen. Den …

Domenesvindlere på banen igjen

Virksomheter med norske domenenavn – bedriftenmin.no – opplever nå en ny runde med pågående domeneselgere som sier de sitter på gulldomener under andre toppdomener som de mener virksomheten må sikre seg. Vårt klare råd er: Snakk med domeneforhandleren din og få råd der om hvorvidt du kan ha nytte av å registrere slike domenenavn. 

Pandemien får fart på gründervirksomheten

2020 endte med det høyeste antallet nyregistrerte norske domenenavn siden 1999. Totalt var nettoveksten i antall domenenavn hele 36 prosent større enn i 2019. Flere domeneabonnenter bekrefter at pandemien er direkte årsak eller har påskyndet utvikling av nye forretningsideer som de trenger domenenavn til.

2020 – et år for digitale sjumilssteg

2020 har vært et år preget av nedstenging og usikkerhet, men også av tilpasning og nytenking. Vi kan trygt si at samfunnets digitale grunnmur har vært gjennom en grundig stresstest. Det er tydelig for alle hvor verdifullt det er å være til stede på nettet, og internett står fram som en helt sentral arena for samhandling og kommunikasjon.  

Norid overføres til ny eier

I 2021 blir Norid et direkte eid selskap under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Departementet har særskilt fagkompetanse innenfor elektronisk kommunikasjon og domenenavnforvaltning, noe som vil være en styrke i den strategiske eieroppfølgingen av selskapet.

Hopp til år